Ýmis gögn

Skrár

Á landsvísu

Náttúruverndaráætlun 2009-2013. Umhverfisstofnun.

Skógrækt í skipulagsáætlunum sveitarfélaga. II útgáfa 2014. Skógrækt ríkisins og Skipulagsstofnun

Skógar á Íslandi á 21. öld. Skógrækt ríkisins 2013

Samfélag, atvinnulíf og íbúaþróun í byggðarlögum með langvarandi fólksfækkun. Byggðastofnun maí 2012)

Byggðarlög með viðvarandi fólksfækkun. Byggðastofnun 2008

Búsetuþróun á Íslandi til ársins 2030. Þróun á tímamótum. Framtíðarsetur Íslands 2016

Súðavík

Íbúafundur 5. nóv 2016 - Glæra

Mat á hagrænum ávinningi vegna kalkþörungaverksmiðju í Súðavík (október 2017)

Vestfirðir

Vestfirðir. Stöðugreining. Byggðastofnun 2014

Staða húsnæðismarkaðar Vestfjarða - Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða 2014

Sameiginleg stefna sveitarfélaga á Vestfjörðum um sjálfbæra þróun í umhverfislegu og félagslegu tilliti. (Fjórðungssamband Vestfirðinga 2013)

Laxeldi í Ísafjarðardjúpi – greining á áhrifum þess á efnahag og íbúaþróun. (Unnið fyrir Fjórðungssamband Vestfirðinga. KPMG, 2017)

Efnisnám kalkþörungasets í Ísafjarðardjúpi: Frummatsskýrsla (Íslenska Kalkþörungafélagið, ágúst 2017)

Aðgerðaáætlun fyrir Vestfirði. Nefnd um samfélags- og atvinnuþróun á Vestfjörðum. September 2016

 

Tenglar

Ítarefni vegna aðalskipulags.                                        


Súðavík:

Aðalskipulag og deiliskipulög

Siðareglur sveitarstjórnar

Jafnréttisstefna Súðavíkurhrepps

Skólastefna Súðavíkurhrepps


Vestfirðir:

Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar

Aðalskipulag Bolungarvíkurkaupstaðar

Aðalskipulag Reykhólahrepps

Aðalskipulag Strandabyggðar

Aðalskipulag Vesturbyggðar

Sóknaráætlun Vestfjarða

Stefnumörkun sveitarfélaga á Vestfjörðum - fyrstu skref.

Stefnumörkun ferðamálasamtaka Vestfjarða 2010 - 2015

Drög að stefnu Vestfirskra ferðamála til 2020

 

Á landsvísu:

Landsskipulagsstefna 2015 - 2026

Ísland 2020 - sókn fyrir atvinnulíf og samfélag

Þingsályktun um samgönguáætlun 2011 - 2022

                     

Aðrar upplýsingar

Hvað er aðalskipulag?

Samvinna - skipulagshópur

Staðan

Útgefið efni og afurðir

Ýmis gögn

Tilkynningar

Senda ábendingu