Gjaldskrá fyrir fráveitur í Súðavíkurhreppi

 

 

1. gr.

Sveitarstjórn Súðavíkurhrepps innheimtir gjald fyrir fráveitu í Súðavíkurhreppi og hreinsun rotþróa í Súðavíkurhreppi skv. gjaldskrá þessari og samþykkt um fráveitur og notkun og hreinsun rotþróa í Súðavíkurhreppi sem samþykkt var í sveitarstjórn Súðavíkurhrepps þann 23 október 2003.

 

2. gr.

Stofngjald fyrir tengingu og lagningu frárennslislagna við holræsakerfi sveitarfélagsins skal vera:

 

Fyrir einbýlishús    

kr.

45.000,-  

á hvert hús.

Fyrir fjölbýlishús

kr.

15.000,-

á hverja íbúð.

Fyrir annað húsnæði     

kr.

60,-

á hvern m3 í húsnæðinu að 4000 m3.

 

15,-

á hvern m3 > 4000 m3.

 

Ef um tvöfalt frárennsliskerfi er að ræða skulu ofangreindar tölur margfaldaðar með tveimur.

 

3. gr.

Álagningarstofn fráveitugjalds skal vera fasteignamat húsa, mannvirkja, lóða og landa, samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976, með síðari breytingum. Fráveitugjald skal nema 0,22% af álagningarstofni. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki fráveitugjald. Gjalddagar fráveitugjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu þess hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts.

 

4. gr.

Rotþróargjald fyrir hverja rotþró skal vera eftirfarandi árlega:

 

Stærð í lítrum

Rotþróargjald í kr.

Rotþró     

< 4.000

15.500

Rotþró

4.001-6.000

18.000

Rotþró

6.001-8.000

20.000

Rotþró

8.001-10.000     

25.000

Rotþró

> 10.000

2.500 kr. pr. umfram rúmmetra

 

Verð miðast við að hreinsibíll þurfi ekki að standa fjær rotþró en 10 metra.

Fyrir hverja 10 metra umfram það skal greiða kr. 2.500.

 

5. gr.

Gjöld skv. gjaldskrá þessari má taka lögtaki og má gera lögtak í hinni skattskyldu eign án tillits til eigendaskipta. Njóta gjöldin lögveðréttar í lóð og mannvirkjum næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

6. gr.

Gjaldskrá þessi sem var samþykkt af sveitarstjórn Súðavíkurhrepps 23. nóvember 2011 og staðfestist hér með samkvæmt X. kafla vatnalaga nr. 15/1923 og 25. gr. laga um hollustuhætti- og mengunarvarnir nr. 7/1998 til að öðlast gildi þann 1. janúar 2012. Jafnframt falla þá úr gildi gjaldskrár sama efnis.

 

Súðavík, 30. nóvember 2011

Ómar Már Jónsson, sveitarstjóri