Auglýsing vegna framkvæmdar sveitarstjórnarkosninga í Súðavíkurhreppi 14.maí 2022

Yfirkjörstjórn Súðavíkurhrepps tilkynnir að um óbundnar kosningar verði að ræða við sveitarstjórnarkosningar í Súðavíkurhreppi 14.maí 2022 þar sem engir framboðslistar bárust fyrir tilskilinn frest.

Samkvæmt 4. gr. kosningarlaga nr. 112/2021 hafa kosningarétt í Súðavíkurhreppi:

  1. Hver íslenskur ríkisborgari sem náð hefur 18 ára aldri þegar kosning fer fram og á skráð lögheimili í sveitarfélaginu.
  2. Hver danskur, finnskur, norskur og sænskur ríkisborgari enda fullnægi hann að öðru leyti skilyrðum A.liðar.
  3. Hver erlendur ríkisborgari annar en greinir í B.lið sem átt hefur  skráð lögheimili hér á landi í þrjú ár samfellt fyrir kjördag enda fullnægi hann að öðru leyti skilyrðum A.liðar.

Í 6. grein kosningalaga nr. 112/2021 eru kjörgengir í sveitarstjórn hver sá sem kosningarétt hefur í sveitarfélaginu samkvæmt 4. grein, og hafa óflekkað mannorð.

Samkvæmt 49. grein kosningalaga, 4. málsgrein er þeim sem kjörgengir eru , heilir og hraustir og yngri en 65 ára skylt að taka kjöri í sveitarstjórn.

Eftirtaldir einstaklingar hafa skorast undan kjöri til sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps samkvæmt heimild í kosningalögum nr. 112/2021 49. grein, 5 málsgrein, þar sem þeir hafa áður setið í sveitarstjórn geta skorast undan kjöri:

Samúel Kristjánsson, Álfabyggð 1

Karl Guðmundur Kjartansson, Hlíðargötu 1

Auglýsing um kjörstað og framkvæmd sveitarstjórnarkosninga í Súðavíkurhreppi 14. maí 2022 verður birt síðar.