Aðalgjaldskrá Súðavíkurhrepps 2024

Gjaldskrár

Aðalgjaldskrá gildir frá 1.2.2024

 

  • Gjaldskrá vegna hirðu garða
Elli- og örorkulífeyrisþegar:
Sláttur á garði allt að 300 fm kr. 2.270
Sláttur á garði 300 fm - 600 fm kr. 4.539
Sláttur á garði 600 fm - 1.000 fm kr. 7.566
Sláttur á garði stærri en 1.000 fm kr. 9.100
Klipping runna, stærð 1 kr. 7.566
Klipping runna, stærð 2 kr. 15.133
Hreinsun runna stærð 1 kr. 7.566
Hreinsun runna, stærð 2 kr. 15.133
   
Aðrir:
Sláttur og hirða kr. 67 kr./m2.

 

  • Gjaldskrá Súðavíkurhafnar
Bryggju,  skipa og lestargjöld

Lestargjöld, max. 2 x í mán. á mælieiningu

kr. 16

Bryggjugjöld, fyrir hverja byrjaða 12 tíma. Max. 26 x í mán. Á mælieiningu

kr. 8,2

Bryggju og lestargjald, á mælieiningu.

kr. 100

Bryggju og lestargjald, lágmarks mánaðargjald.

kr. 10.230

Bátar minni en 20 BT greiði þó aldrei lægra á mánuði en.

kr. 6.734

Frístundabátar minni en 20 BT greiði á mánuði.

kr. 3.366

Legafærugjald p. mán. (Afsl. ellilífeyrisþega 20% af gjaldi)

kr. 932

Vörugjöld.

 
1. flokkur, gjald per. tonn kr. 300
2. flokkur, gjald per. tonn kr. 550
3. flokkur, per. tonn kr. 600
4. flokkur, aflagjald reiknast af heildarverðmæti af verðmæti 1,60 %
5. flokkur, Gjald af eldisfiski reiknast af helmingi heildar-verðmætis. 0,80%

Hámarksgjald samkvæmt 5. flokki á hvert tonn

kr. 5.550

Lágmarksgjald í öllum flokkum

kr. 276

Sorphirða

 

Bátar að 20 brt. á mánuði

kr. 2.152

Bátar 21-30 brt. á mánuði

kr. 3.152

Bátar yfir 30 brt. á mánuði

kr. 6.301

Frístundaveiðibátar eru undanþegnir sorphirðugjaldi.

kr. 0

Festargjöld.

 

Festargjöld fyrir hverja afgreiðslu

kr. 10.000

Vatnssala.

 

Vatn fyrir báta undir 15 brt. á mánuði

kr. 1.410

Vatn fyrir báta 16-30 brt. á mánuði

kr. 2.815

Kalt vatn afgreitt til skipa yfir 30 brt. per. m3

kr. 318

Vatn afgreitt utan reglubundins vinnutíma, gjald fyrir útkall

kr. 5.519

Vigtargjald.

 

Almenn vigtun per. tonn.

kr. 167

Lægsta gjald fyrir einstaka vigtun

kr. 806

Vigtun í yfirvinnu pr. klst. eftir kl. 17:00

kr. 5024

Rafmagnssala

 
Rafmagnssala á kwst. kr. 22

Rafmagnstengigjald í yfirvinnu

kr. 6.158
Tengigjald fyrir afnot af föstum tenglum  
     - Almennt gjald: tenglagjald pr. mán kr. 4.351
     - Frístundabátar 1/2 tenglagjald pr. mán kr. 2.176

     - 125 A tenglar, 2 tenglagjöld pr. mán

kr. 8.701

Kranagjald

 

Kranagjald, löndun með hafnarkrana per. löndun

kr. 1.000
Skráningargjald  
Skráning í Gaflinn á afla vegna fyrirt. með endurvigtunarleyfi, p. vigtarnóta kr. 1.071
   
  • Stöðuleyfi - gjald fyrir hvern mánuð
 

Svæði A Geymslusvæði við Árdal kr./ per. fermeter.*

kr. 124

Svæði B ( opin svæði) kr. / per. fermeter.**

kr. 86
 * Leigusamningur er gerður til eins árs, greitt fyrir byrjaðan mánuð. ** Stöðuleyfi fyrir gám kr. 32.800, endurnýjun stöðuleyfis kr. 40.600.-  

 

Slökkvilið Súðavíkur   (Allar tölur án vsk.)

 
Dælubíll p. klst. kr. 19.216
Lausar dælur p. klst. kr. 9.608
Slökkvibifreið í öryggisvöktun kr. 8.407
Leiga smærri tækja p. klst. kr. 9.608
Útseld vinna hvers manns p. klst. kr. 9.967
   
  • Tjaldsvæði
 
Gjald fyrir tjald per nótt kr. 0
Gjald fyrir 12. ára og eldri per nótt: kr. 1.500
Gjald fyrir yngri en 12. ára per nótt: kr. 0
Örorku og ellilífeyrisþegar kr. 800

Rafmagn fyrir ferðavagna per sólarhring:

Aðgangur að þvottavél:

kr. 1.500

kr. 500

   
  • Samkomuhús Súðavíkur
 Án vsk

Leiga á sal með eldhúsi án þrifa

kr. 37.230
Leiga á sal og eldhúsi í 2 daga kr. 89.352

leiga á húsi fyrir dansleik eða diskótek

kr. 52.122
Almenn þrif eftir notkun á salernum, sal og eldhúsi(frágangur húss kr. 29.784
Leiga á borðdúkum fyrir 18 borð ( skilað óhreinum) kr. 14.892
   
   
  • Súðavíkurskóli
 
Gjaldskrá Íþróttasalar  

Stakir tímar með umsjónarmanni per. klst

Kr. 10.500
   

Gjaldskrá skólahúsnæðis vegna leigu til viðburðarhalds

 

Lítill salur - með afnoti af eldhúsi og borðbúnaði

kr. 42.678

Stór salur, - með afnot af eldhúsi og borðbúnaði

kr. 60.128

Skólastofur, - sitt hvoru megin við stóra salinn, hvor stofa

kr. 7.759

Borðsalur - til fundahalda - með afnot af eldhúsi per skipti

kr. 17.456

Íþróttasalur, - með borðum, stólum og hljóðk. 1 dagur

kr. 93.676

Íþróttasalur, - með borðum, stólum og hljóðk. allt að 2 dagar

kr. 144.116

Hljóðkerfi leiga fyrir hvern viðburð

kr. 21.618

Starfsmaður skóla (kr. per. klst. - gæsla, reddingar o.fl.

kr. 6.475
   
  • Tónlistardeild Súðavíkurskóla (skólaárið 2022-2023) 
 
Nemendur undir 18. ára aldri. (hver önn)  
Hljóðfæri fullt nám (60 min. á viku = 2 x 30 min.) kr. 83.826
Hljóðfæri 75% nám (50 min. á viku = 2 x 25 min.) kr. 69.854

Hljóðfæri 67% nám (40 min. á viku = 2 x 20 min.)

kr. 54.684
Fullorðnir  
Hljóðfæri fullt nám (60 min. á viku = 2 x 30 min.) kr. 62.659

Hljóðfæri 1/2 nám (30 min. á viku = 1 x 30 min.)

kr. 41.773
   
Fjölskylduafsláttur vegna náms í tónlistardeild  
1. nemandi (sá sem er í viðamesta náminu) greiðir fullt gjald.  
2. nemandi úr fjölskyldu fær 25% afslátt  

3. nemandi úr fjölskyldu fær 50% afslátt

 
Félagsstarf Súðvíkurhrepps  
Innritunargjald kr. 1.828
Kaffi og meðlæti, per skipti kr. 400

Efni selt með 75% álagningu

 
   
Dægradvöl heilsdagsskóli  
Mánaðargjald - 15 tímar á viku. kr. 487

Hressing

kr. 194
   
  • Bókasafn
 
Árgjald bókasafnskorta per ár: kr. 0
   
  • Skólamötuneyti                         
 
Grunnskóli Súðavíkur  

Morgunmatur per mán.

kr. 6.450

Hádegisverður per stk.

kr. 600
   
Leikskóli Súðavíkur  

Morgunmatur per. mán.

kr. 5.590

Hádegisverður per. stk.

kr. 360

Síðdegishressing per. mán.

kr. 3.203
   
Leikskóli Súðavíkur - umframstundir  
Gjaldfrjáls leikskóli í allt að 6. klst á dag.  

Umframstundir 1. klst, per dag. per mán

kr. 4.873

Fjórða systkini greiðir ekki umfram stundir

 
   
Leikskóli Súðavíkur - v. barna utan sveitarfélagsins  
1 klst. vistun á dag (per. mán.) kr. 5.417
4 klst. vistun á dag (per. mán.) kr. 21.653

8 klst. vistun á dag (per. mán.)

kr. 43.304
   
  • Húsaleiga- Hækkar samkv. vísitölu neysluverðs
 

Arnarflöt 7 - uppfærist á 3. mán. fresti

 

81 fm2 íbúð, 2. svefnherbergi per mán.

kr. 93.272

96 fm2 íbúð, 4. svefnherbergi per mán.

kr. 115.814
   

Annað leiguhúsnæði - uppfærist á 3. mán. fresti

 
Holtagata 2  

Efri hæðin, 157 fm2 per. mán

kr. 154.366

Neðri hæð til vinstri, 89 fm2 per. mán.

kr. 79,508

Neðri hæð til hægri, 89 fm2 per. mán.

kr. 79,508
   
Vallargata 7, 30,4 fm, leiga per. sólarhring* (ath. afslátt vegna lengri leigu)  10.000
   

 Grundarstræti 9, 90,4 fm, leiga per.mán

 kr. 148.665
 Grundarstræti 11, 75fm, leiga per. mán  kr. 123.339

 Grundarstræti 13, 75fm, leiga per. mán

 

 kr. 123.339
   

Uppfært á 8. aukafundi sveitarstjórnar Súðavíkurhrepps 26. janúar 2024