Sitemap
TextSizeButtonSmall TextSizeButtonMed TextSizeButtonBig
Valmynd2
lifid
« 2018 »
« Janúar »
S M Ţ M F F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
lifid
Facebook Skolastarfsemi Skolar dagskra
Utgefid efni HusinIbae Holtagata 31.
Holtagata 31.

Gjaldskrár

Álagning tekjustofna fyrir áriđ 2017

Tekur gildi 1. janúar 2017

 Útsvar

 1. Álagning ársins 14.48%

 2. Fasteignaskattur
    A - flokkur, íbúðir og mannvirki í landbúnaði, 0,45%.
    B - flokkur, bókasöfn, skólar, íþróttahús, heimvistir o.fl. 1,32%
    C- flokkur, iðnaðar, skrifstofu og verslunarhúsnæði 1.65%.

 • Lóðarleiga.
     Álagning af fasteignarmati lóðar í A flokki, 2,00%
     Álagning af fasteignarmati lóðar í B flokki, 2,00%
     Álagning af fasteignarmati lóðar í C flokki, 2,00%

 

Vatnsgjald.

Álagning af fasteignamati húss og lóðar, 0,35%.

    Lágmarksgjald                         kr. 6.600. 
    Aukavatnsgjald,                        kr. 8,50  pr.m3.

 

Holræsagjald.
Álagning af fasteignamati húss og lóðar, 0,22%

Hámarksgjald á hverja fasteign, kr. 25.358

 

Rótþróargjald

Rotþró < 4.000                                                            kr. 16.000
Rotþró:  4001 - 6.000                                                  kr. 18.500
Rotþró:  6001 - 8.000                                                  kr. 20.500
Rotþró:  8001 - 10.000                                                kr. 25.500
Rotþró: > 10.000.  verð pr. umfram rúmmetra        kr.   3.000

 1. Gjaldskrá Súðavíkurhrepps vegna sorphirðu
  1. gr.
  Súðavíkurhreppur skal innheimta gjald vegna sorphirðu og sorpförgunar samkvæmt gjaldskrá sem sett er samkvæmt ákvæðum 11. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs.

  2. gr.
  Gjaldið er innheimt árlega sem hér segir:

 1. A) Sorphirðu og eyðingargjald, íbúðarhúsnæði, lögbýli, sumarhús
  a) Íbúðarhúsnæði Súðavík,           kr. 36.225
        - Þar af sorphreinsigjald         kr. 16.099
        - Þar af sorpeyðingargjald      kr. 20.125
b) Lögbýli í dreifbýli                       kr. 27.143
c) Sumarhús í ytri Súðavík             kr. 15.967
d) Önnur sumarhús í dreifbýli         kr. 20.259

B) Fyrirtæki, stofnanir, félög, og aðrir lögaðilar


 1. Flokkur 1                                          kr.   28.136
  Flokkur 2                                          kr.   84.409
  Flokkur 3                                          kr.   168.815

C) Gjaldskrá fyrir sorpmóttöku, Njarðarbraut

Móttökugjald fyrir almennan úrgang hvern 0,25 m3     kr. 550
Fyrir gler, gifsplötur og húsgögn er greitt samkv. vigt. (kr.p.kg.) kr. 35

 1.  
Hundaleyfisgjald.
 1. Hundaleyfisgjald fyrir einn hund            kr. 5.500.  (Árleg hreinsun innif. ) 
 2. Gjaldið verður ekki innheimt vegna hunda á lögbýlum.

Handsömunargjald, fyrsta skipti             kr. 5.500
Handsömunargjald, annað skipti          kr. 12.500
Handsömunargjald, þriðja skipti           kr. 18.500
Handsömunargjald, hundur án leyfis   kr. 12.500

Kattaleyfisgjald.
Kattaleyfisgjald                                         kr. 3.300 kr. ( árl. hreinsun innif.)

Heilbrigðisgjöld.

Innheimt verði gjald skv. gjaldskrá fyrir heilbrigðis og mengunareftirlit Vestfjarðasvæðis.
 1. Afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega.
  Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Súðavíkurhreppi er veittur afsláttur af fasteignaskatti, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.

   

  Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Súðavíkurhreppi sem búa í eigin íbúð og:

  a) eru 67 ára á árinu eða eldri, eða

  b) hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar.

  Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. 

   

  Lækkun fasteignaskatts elli- og örorkulífeyrisþega er tekjutengd miðað við árstekjur 2012 og álagningu skattstjóra ársins 2013, skv. eftirfarandi tekjumörkum.

 1. a) Einstaklingar:
    Einstaklingar fá 100% lækkun sem eru með tekjur allt að         kr. 3.072.072.
    Einstaklingar fá 50% lækkun sem eru með tekjur allt að           kr. 4.042.200.

 1. b) Hjón:
  Hjón fá 100% lækkun sem eru með tekjur allt að                           kr. 4.203.388.
  Hjón fá 50% lækkun sem eru með tekjur allt að                             kr. 5.497.393.

  Við álagninu fasteignagjalda verður reynt að leggja á gjaldendur í þessum hóp miðað við ofangreindar forsendur. Æskilegt er að viðkomandi gjaldendur geri athugasemdir fyrir 10. mars nk. hafi þeir ekki notið þessarar lækkunar en telji sig eiga rétt á henni.

Innheimta fasteignargjalda.
Gjalddagar verði sex, þ.e. 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní, 1. júlí og 1. ágúst 2014.
Eindagi er fyrsti dagur næsta mánaðar og reiknast dráttavextir frá gjalddaga. Veittur verði 5,0 % afsláttur ef öll fasteignargjöld eru greidd fyrir 1. mars nk.
 • Fasteignargjöld undir 25.000.- kr. verða innheimt í einu lagi með eindaga 31. mars nk.  Fasteignagjaldainnheimta sem er undir kr. 500.- í heildina á gjaldanda, hjón eða sambýlinga verða felld niður.
 • Kærufrestur er til 21. mars 2014.

Þannig samþykkt á 35. fundi sveitarstjórnar þann 16. desember 2016.
Vefumsjón