Sitemap
TextSizeButtonSmall TextSizeButtonMed TextSizeButtonBig
Valmynd2
Facebook
Tilkynningar

Sta­an Ý skipulagsvinnunni

Skipulagshópur, sveitarstjórn og nefndir Súðavíkurhrepps vinna nú í samvinnu við skipulagsráðgjafa að stefnumótun vegna aðalskipulagsins. Drög að tillögu aðalskipulagsins hafa nú verið birt hér á heimasíðu hreppsins og gert er ráð fyrir að skipulagstillagan verði kynnt á íbúafundi fyrri hluta júní 2018 (kynning á vinnslustigi). Það verður í höndum nýrrar sveitarstjórnar að auglýsa skipulagið, í samræmi við skipulagslög, eftir kosningar. Lagt er upp með að það verði gert fyrir haustið.

Nóvember 2018
Laugardaginn 10. nóvember voru skipulagsdrögin kynnt á opnum fundum í Grunnskólanum í Súðavík og í Heydal. Gunnar Páll og Erla Bryndís frá Verkís fóru þar yfir helstu þætti aðalskipulagsins. Í kjölfar kynninganna voru umræður og ábendingar um það sem betur mætti fara. Áætlað er að senda drögin til umsagnar opinberra stofnanna innan skamms.

September – október 2018
Áframhaldandi vinna við greinargerð, skipulagsuppdrátt og umhverfismat skipulagsins. Gagnaöflun og greiningar vegna kalkþörungaverksmiðju, jarðganga og raflínu í Djúpinu.

Þann 29.10. kynntu Gunnar Páll frá Verkís og Jóhann Birkir skipulagsfulltrúi stöðuna í aðalskipulagsvinnunni fyrir sveitarstjórn. Farið var yfir helstu breytingar og viðbætur frá síðasta fundi. Sveitarstjórn ákvað að halda opinn fund þar sem drög að skipulagstillögu yrðu kynnt (kynning á vinnslustigi – sbr. texta að ofan).

Á fundi sveitarstjórnar þann 14. september var rætt um valkosti vegna fyrirhugaðrar kalkþörungaverksmiðju. Eftirfarandi var bókað: „Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að fela valkost 3, sem mögulega staðsetningu kalkþörungaverksmiðju innan Langeyrar, samkvæmt minnisblaði Vegagerðarinnar, í aðalskipulagsvinnu og deiliskipsvinnu. Þetta svæði skal ná frá Þórðarsteinum, að Helluvík, krika Langeyrar.“

Júní – ágúst 2018
Upplýsingaöflun tengd ýmsum málum ásamt greiningarvinnu til að meta mismunandi valkosti í aðalskipulaginu. Vinna við umhverfismat aðalskipulagsins unnin samhliða fyrrnefndri vinnu. Þann þann 22. júní ræddi sveitarstjórn fram greiningu greiningu á þremur valkostum vegna landfyllingar innan við Langeyri. Á sama fundi óskaði sveitarstjórn eftir greiningu á nýjum valkosti (nr. 4) sem væri innar, við land Hlíðar. 

Maí 2018: Umfjöllun nefnda Súðavíkurhrepps um drög að skipulagstillögu. Drög að tillögu aðalskipulagsins (uppdrættir og texti) birtur hér á heimasíðunni 18.5. Ráðgjafar vinna áfram í uppdrætti og greinargerð.

Apríl 2018: Áfram unnið að drögum að skipulagstillögu og umhverfismati áætlana ásamt greiningarvinnu. Nefndir Súðavíkurhrepps fjalla um viðfangsefni aðalskipulags sem sett voru fram í minnisblað skipulagsráðgjafa. Skipulags- og byggingarnefnd tók málefni aðalskipulagsins fyrir þann 25.4 (minnisblað og drög að umhverfismati áætlana).

Febrúar og mars 2018: Drög að skipulagstillögu unnin samhliða greiningarvinnu, umhverfismati áætlan og frekari gagnaöflun. Skipulagshópur og nefndir Súðavíkurhrepps komu saman 27.3. Á þeim fundi kynntu skipulagsráðgjafar drög að skipulagstillögu í ýmsum mikilvægum málaflokkum (sjá efni og fundargerð hér á síðunni, undir útgefið efni og afurðir).

Janúar 2018: Drög að stefnu mótuð út frá þeim gögnum og upplýsingum sem nú liggja fyrir og greiningu á þeim. Má í því sambandi m.a. nefna niðurstöður frá íbúaþingi og samtöl við fulltrúa í skipulagshópi. Skipulagsráðgjafar hitta einstaka fulltrúa úr skipulagshóp. Undirbúningur fundar með skipulagshópi sem áætlaður er laugardaginn 3. febrúar 2018. 

Desember 2017: Úrvinnsla frá íbúaþingi og greiningarvinna í ýmsum málaflokkum aðalskipulagsins. Frekari öflun grunngagna. Skipulagsráðgjafar hitta einstaka fulltrúa úr skipulagshópi.

Nóvember 2017: Íbúaþing var haldið í Súðavík 18.-19. nóvember 2017. Fjallað var um tækifæri og áskoranir hreppsins sem nú stendur á tímamótum. Vel var mætt og niðurstöður þingsins er að finna hér á heimasíðu hreppsins. Umsjón með þinginu hafði Sigurborg Kr. Hannesdóttir hjá ILDI þjónustu og ráðgjöf í samstarfi við Súðavíkurhrepp og ráðgjafa frá Verkís sem halda utan um aðalskipulagsvinnuna. Skipulagshópur íbúa og annarra hagsmunaaðila mun fjalla um hugmyndir og viðfangsefni frá þinginu.

Október 2017: Fundir með fulltrúum úr skipulagshópi. Þar fer fram gagnaöflun og grunnur er lagður að stefnu skipulagsins. Fulltrúar í skipulagshópi munu eiga samtal við sinn hagsmunahóp um aðalskipulagið og stefnumótun þess. Drög að umhverfismati áætlana – rammi mótaður fyrir matið. Undirbúningur íbúaþings sem á að halda um miðjan nóvember í Súðavík. Niðurstöður íbúaþingsins munu nýtast í stefnumótunarhluta skipulagsvinnunnar.

Ágúst – september 2017: Samantekt á gildandi stefnuskjölum á landsvísu, m.a. Landsskipulagsstefnu. Þessi skjöl eru grunnur að stefnumótun aðalskipulagsins. Öflun grunnupplýsinga um samfélag, náttúru og innviði.

Júní-júlí 2017: Úrvinnsla gagna frá fundi skipulagshóps og umsagna vegna skipulags- og matslýsingar. Áframhaldandi öflun grunnupplýsinga fyrir skipulagsgreinargerð. Uppsetning sniðs fyrir skipulagsuppdrætti.

Maí 2017: Frestur til að skila inn athugasemdum vegna lýsingar rennur út 26.5. Unnið verður úr athugasemdum og umsögnum í komandi vinnu. Fundur 22.5. í Súðavík, kynning lýsingar og fyrsti fundur skipulagshóps íbúa og hagsmunaaðila.

Apríl 2017: Undirbúningur fundar skipulagshóps. Gagnaöflun. Umsagnir vegna lýsingar berast frá opinberum aðilum og almenningi.

Mars: Skipulags- og matslýsing send Skipulagsstofnun til umsagnar 1. mars. Skipulagsstofnun sendir álit sitt 23.3.

2017: Skipulags- og matslýsing auglýst fyrir almenningi og send til umsagnar stofnana 31.3.Fundur 17.3. í Heydal, kynning lýsingar.

Desember 2016 – febrúar 2017: Gagnaöflun og söfnun upplýsinga. Uppsetning vinnukorta. Greinargerð – grunnupplýsingar og forsendur.

Nóvember 2016: Gagnaöflun og söfnun upplýsinga. Íbúafundur í samkomuhúsinu haldinn 5.11. á milli kl. 9 og 12:15. Þar var vinna við fyrirhugaða aðalskipulagsvinnu kynnt og gögnum og upplýsingum frá þátttakendum safnað saman. Óskað var eftir þátttöku íbúa og hagsmunaaðila í skipulagshóp.

September – október 2016: Gagnaöflun og söfnun upplýsinga

Ágúst 2016: Súðavíkurhreppur og Teiknistofan Eik / Verkís undirrita samning um ráðgjöf vegna aðalskipulagsvinnunnar.

Júní 2016: Hreppsnefnd tekur ákvörðun um að ganga til samstarfs við Teiknistofuna Eik / Verkís vegna endurskoðunar aðalskipulags Súðavíkurhrepps.

Desember 2015: Hreppsnefnd ráðgerir að hefja vinnu við heildarendurskoðun á Aðalskipulagi Súðavíkurhrepps 1999-2018.

Vefumsjˇn